Advarselsmeddelelse
This event has already taken place.

Gudstjeneste med nadvergang

APR
18

Gudstjeneste med nadvergang


Torsdag d. 18. april 2019, Kl. 19:30 til kl. 20:30
Sjællandsgade 12B, 2200 København, Danmark
Paul Heden Friis

182, 455, 456, 178, 181

 1. Klokkeringning/bedeslag - præludium
 2. Indgangsbøn
 3. Salme: 182 Følger med til…
 4. Hilsen - kollekt - læsning 2. Mos. 12,1-11
 5. Salme: 455 Mindes vi…
 6. Læsning 1. Kor 10,15-17 + trosbekendelsen synges
 7. Salme: 456 Vor Herre Jesus i den nat…
 8. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matt 26,17-30 + korsvar + Motet? + Kirkebøn
 9. Salme: 178 Han står på...
 10. Nadver
 11. Stille Musik?
 12. Kollekt + Velsignelse
 13. Salme 181 Over Kedron Jesus træder ...

– Medens salmen synges ryddes alteret, hvis salmen bliver for kort stille orgelmusik.

Når alteret er ryddet dæmpes lyset i kirken helt ned. Når orgelet er færdigt at spille, følger

14. Prædiken

Derefter forlader vi kirken i stilhed.

Vær gerne opmærksom på eventuelle fejl. Det er TEKSTEN, der tæller, nummeret kan være forkert