Vi synger meget i Simeon-Sankt Johannes sogn. Hver onsdag er der morgensang i Sankt Johannes Kirke og hver torsdag synger vi sammen til en kort andagt klokken 19 i Simeons Kirke efter torsdagsspisningen. Der er ugentligt fællessang i De Gamles Bys Kirke med kirkens organist, og så er der selvfølgelig salmesang hver eneste søndag til gudstjenesterne.