Sogneture og sognelejr

I løbet af året arrangerer Menighedsplejen en forårstur og Menighedssamfundet en løvfaldstur. I august måned afholdes sognets årlige sognetur til Skaverup ved Vordingborg.